DATÇA BELEDİYESİ FOTOĞRAF YARIŞMASI

10-18 Şubat tarihleri arasında çekeceğiniz fotoğraflar ile 'Badem Çiçeği Festivali Datça Belediyesi Fotoğraf Yarışması' na başvurabilirsiniz! Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Ödüller:

Birinciye 3.000 TL
İkinciye 2.000 TL
Üçüncüye 1.000 TL para ödülü

DATÇA BELEDİYESİ “BADEM ÇİÇEĞİ” AMATÖR FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
KONU: “Badem Çiçeği”
DÜZENLEYEN KURUM: Datça Belediyesi
YARIŞMANIN AMACI:
Fotoğraf sanatı aracılığı ile Datça sınırları dahilinde belirlenen süre zarfında “Badem Çiçeği” başlığı ile düzenlenen fotoğraf yarışması, kentimizin tanınmasını sağlamak , badem çiçeklerinin görsel güzelliğini belgelemek ve Datça Belediyesi’ne ait bir görsel bellek oluşturmaktır.
YARIŞMANIN KATEGORİ-BÖLÜMLERİ
“Badem Çiçeği” fotoğraf yarışması Sayısal (Digital) kategoride ve Renkli fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.
KATILIM KOŞULLARI: 1-Yarışmaya katılım ücretsizdir.
2-Fotoğraf yarışmasına seçici kurul ve birinci derece yakın akrabaları dışında fotoğrafa ilgi duyan, “Son Katılım Tarihi” itibariyle 18 yaşından gün almış amatör ve profesyonel herkes katılabilir.
3-Katılımcılar, Datça ilçesi sınırları içinde 10-18 Şubat2018 tarihleri arasında çekilmiş, birbirinden farklı en fazla 4 (dört) adet renkli fotoğrafla yarışmaya katılabilir.
4-Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon, özel ödül) almış fotoğraflar katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
5-Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Fotoğrafın özünü değiştiren uygulamalar ve/veya kolaj kabul edilmeyecektir. İstenen ölçülere uymak koşulu ile yeni kadrajlama yapılabilir. Bu konularda jürinin kanaati esastır.
6-Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, Datça ilçesi sınırları içinde çekildiğini, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
7-Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
8-Yarışmaya katılan fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
9-Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi kural ihlali yapmış sayılır.
10-Kural ihlali yapan katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
11-Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir. Ödül ve sergileme alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları, istenildiğinde Düzenleme Kurulu’na gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
12-Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Datça Belediyesi’nin fotoğraf arşivine eklenecektir.
13-Yarışma başlangıç tarihine kadar düzenleyici Kurul gerekli bulduğu durumlarda şartname üzerinde değişiklikler yapabilir.
14-Bu şartname, yarışmacının yarışmaya başvurmasıyla yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
TELİF (KULLANIM) HAKLARI:
Katılımcı, ödül ya da sergilemeye hak kazanmış olan fotoğraflarının; Datça Belediyesi yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder.
Kullanım hakları Datça Belediyesi ve eser sahibine ait olacaktır. Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için Datça Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini ve yeni bir izin almaya gerek duyulmaksızın kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için maddi manevi herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Tüm izinlerinin eser sahibi tarafından alınmış olduğu kabul edilir. Datça Belediyesi katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
Yarışmada ödül ve sergileme alan eserler Datça Belediyesi’nin www.datca.bel.tr/ web sitesinde yayınlanacaktır. Ödül alan eserler, Datça Belediyesi’nin (Facebook, twitter, instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacaktır.
FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE MÜRACAAT:
1-Yarışmaya müraacat etmek için, 16-17-18 Subat 2018 tarihlerinde 09:00-12:00 saatleri arasında Cumhuriyet Meydanı Panayır alanında bulunan Fotoğraf Yarışması masasına, 17 Subat 2018 tarihlerinde 13:00 - 17:00 saatleri arasında Palamutbükü Panayır alanında bulunan Fotoğraf Yarışması masasına katılımcıların bizzat gelerek elden CD/DVD/Taşınabilir Bellek ile fotoğrafları teslim etmeleri gerekmektedir.
2- Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPEG formatında, 300 dpi çözünürlükte ve kısa kenarı en az 1800 piksel boyutunda olmalıdır. Toplam dosya boyutu 6 MB'ı geçmemelidir. Fotoğraflar interpolasyon yöntemiyle büyütülmüş olmamalıdır.
3- Fotoğrafınızın dosya adı İsim ve Soyisim’den oluşmalıdır. Fotoğrafın ismi ise İsim Soyisim ve Fotoğrafın Numarasından oluşmalıdır. Örneğin dosya ismi Gizem Alaca iken, fotoğraf isimleri Gizem_Alaca_1.jpeg, Gizem_Alaca_2.jpeg, Gizem_Alaca_3.jpeg, Gizem_Alaca_4.jpeg şeklinde dosyaya eklenmelidir.
4-Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk (paspartu) olmadan gönderilmelidir. Üzerlerine herhangi birşey yazılmamalıdır. - Orijinal fotoğraftaki müdahaleler katılımcı tarafından veya onun kontrolü altında yapılmış olmalıdır.
YARIŞMA TAKVİMİ:
Başlama Tarihi : 10.02 2018
Son Katılım Tarihi : 18.02.2018 (Saat :12.00’a kadar)
Seçici Kurul Değerlendirmesi: 18.02.2018 (Saat: 12.30 – 16.00 arası)
Sonuç Bildirim, Ödül Töreni : 18.02.2018 (Saat:17.00)
SEÇİCİ KURUL
Seçici kurul daha sonra açıklanacaktır.
ÖDÜLLER/SERGİLEME
Birincilik 3000 - TL
İkincilik 2000 - TL
Üçüncülük 1.000 - TL
Sergileme (en fazla 50 eser) 100 - TL